Portfolio > india series

India series 2
oil on canvas
24 x 20 in
2022
$2200
india series #1
oil on panel
12 x 16 in
2022
$1900
india series #3
oil on panel
12 x 16 in
2022
$1900
india series #4
oil on panel
12 x 12 in
2022
$1400
india series #5
oil on panel
20 x 16 in
2023
$2400
india series #6
oil on panel
16 x 20 in
2023
$2400
india series # 7
oil on panel
12 x 12 in
2023
$1400
india series # 8
oil on panel
12 x 12 in
2023
$1400
india series #9
oil on panel
12 x 12 in
2023
$1400
india series # 10
oil on panel
12 x 12 in
2023
$1600
India series # 11
oil on panel
12 x 12 in
2023
$1400